วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ภาษาซี(กำเนิดของภาษาซี)

ภาษาซีเกิดขึ้นโดยนายเดนนิสริทชี่ (Dennis Ritchie) ที่ศูนย์วิจัยเบล (Bell Laboratories) ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีค.ศ.1972 และเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการยูนิกส์ซึ่งใช้กันแพร่หลายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
ภาษาซีเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาระดับต่ำ(Low-Level Language) จึงทำให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถที่จะกำหนดรายละเอียดของโปรแกรมให้เข้าถึงการทำงานในส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความเร็วในการทำงานสูงสุดและในขณะเดียวกันภาษาซีก็ยังมีความเป็นภาษาระดับสูง (High-Level Language) ทำให้ผู้พัฒนาสามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมได้โดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ต้องการได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงฮาร์ดแวร์ใดๆ
ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนายBjarneStroustrupนักวิจัยและพัฒนาของศูนย์วิจัยเบล(Bell Laboratiories) ได้พัฒนาภาษา C++ (ซีพลัสพลัส) ขึ้นมา โดยที่ภาษา C++  มีความสามารถในการทำงานได้ทุกอย่างเหมือนกับภาษาซีซึ่งมีรูปแบบและโครงสร้างของภาษาใกล้เคียงกัน แต่ภาษา C++ ใช้หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Design) ในขณะที่ภาษาซีใช้หลักการออกแบบโปรแกรมแบบโมดูลาร์ (Modular Design)

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ยินดีต้อนรับ

สวัสดีครับทุกคน
    กระผมยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนสู่บล็อกของผมนะครับ ผมหวังว่าเรื่องราวต่างๆในบล็อกของผมนี้คงมีเรื่องราวที่ทำให้ใครหลายๆคน มีข้อคิด ความรู้ใดดีๆ กับท่านหลายๆคน .....
                                                         ยังไงก็อย่าลืมมาเยี่ยมกันบ่อยๆนะครับ