วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โพสต์ส่งงานวิชา ง33103 ม.6 ถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนชั้นม.6 ทุกคนที่เรียนในวิชา ง33103 
ส่งรายละเอียดบทความที่ตนเองเขียนในแต่ละสัปดาห์ 
ตามลิงค์ต่อไปนี้


หมายเหตุ
ม.6/7 และ ม.6/9 ส่งได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 00.00.00 น ถึงวันพุธ เวลา 22.00.00 น. ในแต่ละสัปดาห์

ม.6/8 และ ม.6/10 ส่งได้ตั้งแต่วันเสาร์ เวลา 00.00.00 น ถึงวันศุกร์ เวลา 22.00.00 น. ในแต่ละสัปดาห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น