วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้


1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาเช่น โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ หรือการพัฒนาบนเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นต้น

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของซอฟต์แวร์(โปรแกรม) เช่น ซอฟต์แวร์(โปรแกรม)วาดรูป 
ซอฟต์แวร์(โปรแกรม)พิมพ์เอกสาร เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจำลองการทดลองของสาขาต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์

4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน

5. โครงงานพัฒนาเกม เพื่อความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหัดทำอาการ เกมเลี้ยงสัตว์ เกมส์บวกลบเลข
 ------------------------------------------------- ^______^ -------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น