วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

โพสต์ส่งงานวิชา ง33103 ม.6 ถาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ให้นักเรียนชั้นม.6 ทุกคนที่เรียนในวิชา ง33103 
ส่งรายละเอียดบทความที่ตนเองเขียนในแต่ละสัปดาห์ 
ตามลิงค์ต่อไปนี้


หมายเหตุ
ม.6/7 และ ม.6/9 ส่งได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดี เวลา 00.00.00 น ถึงวันพุธ เวลา 22.00.00 น. ในแต่ละสัปดาห์

ม.6/8 และ ม.6/10 ส่งได้ตั้งแต่วันเสาร์ เวลา 00.00.00 น ถึงวันศุกร์ เวลา 22.00.00 น. ในแต่ละสัปดาห์

กรอกข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 1/2558

ให้นักเรียนที่เรียนกับอ.วุฒิชัย และนักเรียนที่ปรึกษา เทอม 1 ปี 2558
ลงทะเบียนข้อมูลทุกคน ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2558 เท่านั้น


ตรวจสอบงาน Week1 (ง33103 1/2557)

ม.6/7
------------------------------------------------------------------------------------------
ม.6/8

-------------------------------------------------------------------------------------------
ม.6/10
----------------------------------------------------------------------------------------------